Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Godlewski Piotr KWW ROMANA TASARZA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2012-03-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-06-17 Wybory samorządowe 2010 r. -
Wiśniewski Robert Piotr KWW CZAS DOBRYCH GOSPODARZY 2012-06-17 Wybory uzupełniające do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, zarządzone na dzień 17 czerwca 2012 r.- Okręg wyborczy nr 3. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian