Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Rybka Jan KWW ROZWOJU GMINY KIJEWO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-08-20 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mandat nieobsadzony - 2013-08-20 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-11-17 Wybory samorządowe 2010 r. -
Pudło Jan KWW "PŁUTOWO" 2013-11-17 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kijewo Królewskie, zarządzone na dzień 17 listopada 2013 r.- Okręg wyborczy nr 3. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Augustinowicz Czesława Janina KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-06-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-06-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-09-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Krakowiak Anna Wiesława KWW ANNY KRAKOWIAK 2012-09-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kijewo Królewskie, zarządzone na dzień 09 września 2012 r.- Okręg wyborczy nr 4. - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian