Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Żmirska-Zbroniec Agata Beata KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-09-27 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2011-09-27 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-12-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
Bartoszko Maria Jadwiga KWW SAMORZĄDOWCY NIESZAWY 2011-12-18 Wybory uzupełniające do Rady Miasta Nieszawa - 18 grudnia 2011 r. - okręgi nr 1 i 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Rewers Krzysztof KWW SAMORZĄDOWCY MIASTA NIESZAWY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-09-27 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2011-09-27 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-12-18 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kalota Bożena KWW NIESZAWA - RAZEM ZMIENIAMY DALEJ II 2011-12-18 Wybory uzupełniające do Rady Miasta Nieszawa - 18 grudnia 2011 r. - okręgi nr 1 i 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Tołodziecki Marian Andrzej KWW KOLONIA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-01-05 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2012-01-05 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2012-04-01 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kokowicz Mariola KWW MIESZKAŃCY DLA NIESZAWY 2012-04-01 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Nieszawa, zarządzone na dzień 1 kwietnia 2012 r. - - - -