Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Tracz Dominik Paweł KWW JÓZEFA SONTOWSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-04-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-04-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-07-15 Wybory samorządowe 2010 r. -
Sontowska Elżbieta Magdalena KWW ELŻBIETY SONTOWSKIEJ 2012-07-15 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie, zarządzone na dzień 15 lipca 2012 r. - okręg nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Tkaczyk Konrad Andrzej KWW JÓZEFA SONTOWSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-11-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-11-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-02-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Dróżdż Mariusz Jacek KWW MARIUSZ DRÓŻDŻ 2013-02-24 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie, zarządzone na dzień 24 lutego 2013 r. - okręg nr 3 - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian