Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Grzmielewicz Andrzej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Půta-Świercz Sylwia KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-09-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Stachyra Jerzy Grzegorz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-29 - -
Wysocki Konrad Marek KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-12-29 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Ciupa Zbigniew Ryszard KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-02-25 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Gnacy Bogdan KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2013-10-30 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Kutrowski Andrzej Wiesław KWW ISO 2010 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Strojny Jerzy Grzegorz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-29 - -
Frelich Wiesław Edward KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-29 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Mikołajczyk Stanisław KWW ISO 2010 2010-12-29 Następny z listy: KWW ISO 2010 - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian