Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Gałązka Norbert KWW NIEZALEŻNI 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-11-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2011-11-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-02-19 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szybalska-Góra Agnieszka KWW AGNIESZKI SZYBALSKIEJ-GÓRY 2012-02-19 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żarowie, zarządzone na dzień 19 lutego 2012 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Bryła Mariusz Paweł KWW RAZEM DLA ŻAROWA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-12-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-12-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-03-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Urbanik Zuzanna Monika KWW ZUZANNY URBANIK 2013-03-24 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żarowie, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian