Okręg wyborczy nr 3
Granice: Miasto Żarów - ulice: Hutnicza, Kopernika, Kwiatowa, Mickiewicza, Plac Wolności, Puszkina, Słowackiego
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Siedziba byłego ŻOK, ul. Armii Krajowej 40, 58-130 Żarów PowszechnyNieNie 685 180
26,28%180178 98,89%
Podsumowanie685180
26,28%18017898,89%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LUDZI-DLA ŻAROWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ciupiński Adam Wacław 34 Żarów 60
33.71% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI SZYBALSKIEJ-GÓRY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szybalska-Góra Agnieszka 34 Żarów 72
40.45% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY WILK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wilk Renata 38 Żarów 6
3.37% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOJUSZU - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Żurek Anna 46 Mrowiny 38
21.35% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA RAKOCZEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rakoczy Adam 28 Żarów 2
1.12% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej