History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
MATKOWSKI KAZIMIERZ KWW GMINA 2014 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-04-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2014-04-29 - - - - -
Constituency no. 7
KOPACKI CZESŁAW KWW GMINA 2014 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-13 Wybory samorządowe 2010 r. -
HARĘŹLAK ARNOLD ADRIAN KWW ARNOLDA HARĘŹLAKA 2011-03-13 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dolice zarządzone na dzień 13.03.2011 r. - okręg nr 7 - - - -
Constituency no. 8
No change