History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Grzywacz Kazimierz KWW MARCINA RAPSIEWICZA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-25 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Lewandowski Maciej Tomasz KWW MACIEJA BERLICKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-25 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Vacant councilor - 2011-03-25 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 2011-06-12 Wybory samorządowe 2010 r. -
Lewandowski Maciej Tomasz KWW MACIEJA BERLICKIEGO 2011-06-12 Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Sianowie zarządzone na dzień 12 czerwca 2011 r. - okręg nr 1 - - - -
Szuplak Jadwiga KWW - NASZ SIANÓW 2011-06-12 Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Sianowie zarządzone na dzień 12 czerwca 2011 r. - okręg nr 1 - - - -
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
No change
Constituency no. 9
No change
Constituency no. 10
No change