History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
MICHORZEWSKA ELŻBIETA KWW SAMORZĄD XXI 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-08-03 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-08-03 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-10-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Wiśniewska Teresa KWW SAMORZĄD XXI 2011-10-23 Wybory uzupełniające Rady Gminy Przybiernów zarządzone na dzień 23 października 2011 r. - - - -
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change