History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Kluczewska Urszula KWW KATARZYNY KAMIŃSKIEJ - PROJEKT GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-05-07 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Vacant councilor - 2013-05-07 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2013-08-11 Wybory samorządowe 2010 r. -
Rudewicz Józef KWW MASZEWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 2013-08-11 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Maszewie, zarządzone na dzień 11 sierpnia 2013 r. okręg wyb. Nr 1 - - - -
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change