History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
Dziuba Tadeusz Antoni KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-10-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Kayser Tomasz Jerzy KWW RYSZARDA GROBELNEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Nowowiejska Janina Kazimiera KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-08-18 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Vacant councilor - 2010-12-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-21 - -
Chudobiecki Jan Jakub KWW RYSZARDA GROBELNEGO 2010-12-21 Następny z listy: KWW RYSZARDA GROBELNEGO - - - -
Lipiński Tomasz Dariusz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-11-09 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Grzybowski Krzysztof Bogdan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-12-06 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Constituency no. 4
Grobelny Ryszard KWW RYSZARDA GROBELNEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Hinc Sławomir Michał KWW RYSZARDA GROBELNEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-21 - -
Bielerzewski Andrzej Marian KWW RYSZARDA GROBELNEGO 2010-12-21 Następny z listy: KWW RYSZARDA GROBELNEGO - - - -
Frankiewicz Joanna Dorota KWW RYSZARDA GROBELNEGO 2010-12-21 Następny z listy: KWW RYSZARDA GROBELNEGO - - - -
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
Foligowski Przemysław Jan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-07-10 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2012-07-10 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-09-04 - -
Jemielity Ewa Anna KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2012-09-04 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -