History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
Rusiecki Grzegorz Stanisław KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-02-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-31 - -
Mizgalska Elżbieta Kazimiera KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA 2011-03-31 Następny z listy: KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA - - - -
Constituency no. 3
Błaszkowski Marcin Stanisław KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-02-06 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Borowiak Łukasz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-16 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-16 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-30 - -
Zgaińska Dorota Franciszka KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-30 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Szudra Euzebiusz Wojciech KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA 2014-03-06 Następny z listy: KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA - - - -
Constituency no. 4
Malepszy Tomasz KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-16 - -
Kurt Zenon Aleksander KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA 2010-12-16 Następny z listy: KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA - - - -