History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Jaskólski Mirosław Stanisław KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2012-09-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-10-31 - -
Wilowski Sławomir Tomasz KOMITET WYBORCZY SLD 2012-10-31 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
Kitowski Marek KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-04-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2013-04-24 - - - - -
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
Jasiłek Andrzej Kazimierz KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-01 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-12-01 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-15 - -
Iwańczyk Michał Grzegorz KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010-12-15 Następny z listy: KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - - - -