History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Czapla Zdzisław Andrzej KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-30 - -
Wielogórski Adrian Andrzej KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-12-30 Następny z listy: KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - - - -
Constituency no. 2
Bestwina Krzysztof KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-02-07 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Vacant councilor - 2013-02-07 - - - - -
Constituency no. 3
Młynarczyk Dariusz Janusz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-14 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-30 - -
Kadrzyńska-Siwek Mariola Maria KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-30 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Constituency no. 4
Mękarski Mirosław Stanisław KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1
Vacant councilor - 2010-12-14 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1 2010-12-30 - -
Apelt Krystyna Stanisława KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-12-30 Następny z listy: KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - - - -