History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Pyrzyk Michał KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Roga Mariusz Bogusław KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-25 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-17 - -
Grzywiński Szymon KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-17 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Czerniak Anna Maria KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2011-04-28 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
Woźniak Leszek Jan KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-04-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Vacant councilor - 2012-04-27 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2012-05-28 - -
Szygenda Waldemar Janusz KOMITET WYBORCZY SLD 2012-05-28 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Constituency no. 5
No change