History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Kaczmarek Włodzimierz Kazimierz KWW WSPÓLNOTA LUBOŃSKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-11-08 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Mączkowiak Jakub KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-11-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Okupniak Andrzej Roman KWW WSPÓLNOTA LUBOŃSKA 2011-12-15 Następny z listy: KWW WSPÓLNOTA LUBOŃSKA - - - -
Vacant councilor - 2013-11-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-12-19 - -
Krzyżostaniak Paweł Radosław KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ 2013-12-19 Następny z listy: KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ - - - -
Constituency no. 2
Marek Rafał KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Olszewski Ryszard KWW MIESZKAŃCY LUBONIA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-27 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Vacant councilor - 2010-12-02 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-13 - -
Dworaczyk Adam Tomasz KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ 2010-12-13 Następny z listy: KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ - - - -
Kaczmarek Jan Henryk KWW MIESZKAŃCY LUBONIA 2011-01-27 Następny z listy: KWW MIESZKAŃCY LUBONIA - - - -
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
Szmyt Dariusz Antoni KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-13 - -
Mania Rafał KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ 2010-12-13 Następny z listy: KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ - - - -