History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Andrearczyk Jan Brunon KWW BRONISŁAWY MAZUREK 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Biskupiak Robert KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Bosak Zdzisława Maria KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Mojsiewicz Andrzej Igor KWW BRONISŁAWY MAZUREK 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Reinholz-Cynajek Iwona Maria KWW ZIEMI ŁOBŻENICKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Vacant councilor - 2011-02-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 2011-03-13 Wybory samorządowe 2010 r. -
Vacant councilor - 2011-02-07 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 2014-02-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Andrearczyk Jan Brunon KWW BRONISŁAWY MAZUREK 2011-03-13 Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Łobżenicy zarządzone na 13 marca 2011 r. - - - -
Biskupiak Robert KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2011-03-13 Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Łobżenicy zarządzone na 13 marca 2011 r. - - - -
Bosak Zdzisława Maria KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-03-13 Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Łobżenicy zarządzone na 13 marca 2011 r. - - - -
Mojsiewicz Andrzej Igor KWW BRONISŁAWY MAZUREK 2011-03-13 Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Łobżenicy zarządzone na 13 marca 2011 r. - 2013-11-29 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Reinholz-Cynajek Iwona Maria KWW ZIEMI ŁOBŻENICKIEJ 2011-03-13 Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Łobżenicy zarządzone na 13 marca 2011 r. - - - -
Mazurek Bronisława Cecylia KWW BRONISŁAWY MAZUREK 2014-02-23 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łobżenicy, zarządzone na dzień 23 lutego 2014 r. - - - -
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
No change
Constituency no. 9
No change
Constituency no. 10
No change