History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Maląg Marlena Magdalena KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Hurna Dorota KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2012-03-29 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Constituency no. 2
Krakowski Stanisław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mielczarek Ewa KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-29 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Constituency no. 3
Bierła Dariusz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-26 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Podsadna Beata Ewa KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Dwornik Maciej Aleksander KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-29 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Vacant councilor - 2011-01-26 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-03-30 - -
Szych Tomasz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-03-30 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
Bartczak Jacek Krzysztof KWW JACKA BARTCZAKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-29 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Franc Aneta Katarzyna KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-12-29 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Constituency no. 6
Rasiak Krzysztof Stanisław KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-29 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Wilczura Michał KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-29 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -