History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Szrama Tomasz Mikołaj KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-01 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-12-01 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-14 - -
Naparty Kwiryn Mieczysław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-14 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Constituency no. 2
Janus Bogusław KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-12-14 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-12-29 - -
Mielke Edmund KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-30 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 2011-12-29 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Wardęga Paweł Jan KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2011-12-29 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -