History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
Glapiak Stanisław KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Kuśnierek Stefan KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-30 - -
Buchowska Bogusława Helena KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-30 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Barczyński Włodzimierz KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2011-03-29 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change