History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Chudziak Waldemar Piotr KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-16 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2012-02-16 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-07-01 Wybory samorządowe 2010 r. -
Nowak Jerzy Robert KWW JURKOWO ŚWINIEC 2012-07-01 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Krzywinia, zarządzone na dzień 01 lipca 2012 r. - - - -
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
Lemański Jan Franciszek KWW - SOŁTYSI DLA GMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-07 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2011-12-07 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-03-04 Wybory samorządowe 2010 r. -
Landzwojczak Mieczysław Kazimierz KWW Nasza Jerka 2012-03-04 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Krzywinia, zarządzone na dzień 04 marca 2012 r. - - - -
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
Mielczarek Magdalena KWW - SOŁTYSI DLA GMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-02-16 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2012-02-16 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-07-01 Wybory samorządowe 2010 r. -
Mielczarek Magdalena KWW NOWY DWÓR-ŻELAZNO NASZE MAŁE WIOSKI 2012-07-01 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Krzywinia, zarządzone na dzień 01 lipca 2012 r. - - - -
Constituency no. 9
No change
Constituency no. 10
No change
Constituency no. 11
No change
Constituency no. 12
No change