History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Drożdżewski Mieczysław Tomasz KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1
Sobkowiak Jacek KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-06-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-09 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1 2010-12-16 - -
Peda-Graczyk Dorota Magdalena KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-12-16 Następny z listy: KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - - - -
Karolak Ryszard Edmund KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2012-08-30 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
Siwiński Witold KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-11-30 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-09 - -
Kowalewski Marek Andrzej KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-09 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
Marciniak Stanisław Waldemar KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1
Vacant councilor - 2010-12-09 - odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1 2010-12-16 - -
Ochędalska Ewa Maria KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 2010-12-16 Następny z listy: KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE - - - -
Constituency no. 6
No change