History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Albrecht Marek Józef KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-17 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Słodowy Zbigniew Edward KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-04-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Nowak Krzysztof Lechosław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-12-29 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Vacant councilor - 2011-04-19 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-05-26 - -
Michałowska-Michalak Renata Barbara KOMITET WYBORCZY SLD 2011-05-26 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change