History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Cichowski Marek Zbigniew KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-06-17 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Kulak Jerzy Jakub KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Śląska Elżbieta Barbara KOMITET WYBORCZY SLD 2010-12-28 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Vacant councilor - 2011-06-17 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2012-09-28 - -
Markowski Błażej KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" 2011-07-21 Następny z listy: KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" - 2012-08-24 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Piotrowiak Tomasz KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" 2012-09-28 Następny z listy: KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" - - - -
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
No change