History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
Kwoczek Genowefa KWW GENOWEFY KWOCZEK 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-11 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2011-02-11 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2011-03-25 - -
Hajdukonis Piotr Bogumił KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD" 2011-03-25 Następny z listy: KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZĄD" - - - -
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change