History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Bartosek Henryk KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-01-03 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. (Dz.U. Nr 106, poz. 679 ze zmianami)
Vacant councilor - 2014-01-03 - - - - -
Constituency no. 2
Święcka Grażyna Halina KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-02-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-05-08 Wybory samorządowe 2010 r. -
Szwedko Kazimierz KWW KAZIMIERZA SZWEDKO 2011-05-08 Rada Gminy Braniewo: Wybory uzupełniające do rady gminy, okr 2 - - - -
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
Świerdzewski Andrzej Witold KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-02-27 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Vacant councilor - 2014-02-27 - - - - -
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change