History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
Łojek Zbigniew Tadeusz KWW K. GAJEWSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-10-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2012-10-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-01-13 Wybory samorządowe 2010 r. -
Sala Mariusz Jacek KWW MARIUSZA SALI 2013-01-13 Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Waśniowie, zarządzone na dzień 13 stycznia 2013 r. - okręg nr 8 - - - -
Constituency no. 9
No change
Constituency no. 10
No change
Constituency no. 11
No change
Constituency no. 12
No change
Constituency no. 13
No change
Constituency no. 14
No change
Constituency no. 15
No change