History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
KOZIEŁ MAREK JACEK KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-07 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2011-01-07 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-01-26 - -
MISZCZYK TADEUSZ BARTŁOMIEJ KOMITET WYBORCZY SLD 2011-01-26 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Constituency no. 2
MACH RYSZARD STEFAN KWW NAW 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-17 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-12-17 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-29 - -
SYGIET JAN WŁADYSŁAW KWW NAW 2010-12-29 Następny z listy: KWW NAW - - - -
Constituency no. 3
SOKÓŁ STANISŁAW HENRYK KWW NAW 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
URBAŃCZYK JAN FRANCISZEK KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-12-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
ORMAN-MAKIEŁA BARBARA ANNA KWW NAW 2011-02-23 Następny z listy: KWW NAW - - - -
Vacant councilor - 2011-12-28 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-01-25 - -
CZEKALSKA MONIKA KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2012-01-25 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Constituency no. 4
ŁAKOTA PAWEŁ ALEKSANDER KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-01-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
NEMŚ ANNA EWA KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-29 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2010-12-29 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-11-30 - -
KRĘGIEL ANDRZEJ MARIUSZ KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-02-23 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
PALUCHOWSKA EWA MIROSŁAWA KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-11-30 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -