History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
Pielesz Mirosław KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-03-11 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Zontek Grzegorz KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-06-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2012-06-11 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-09-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Nalborczyk Tomasz KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 2012-09-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Porąbka, zarządzone na dzień 09 września 2012 r. - - - -
Tylza-Janosz Marta Barbara KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 2012-09-09 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Porąbka, zarządzone na dzień 09 września 2012 r. - - - -
Constituency no. 3
Nalborczyk Sławomir Józef KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-06-11 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Vacant councilor - 2013-06-11 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2013-09-08 Wybory samorządowe 2010 r. -
Młynarska-Mazur Alicja Teresa KW NASZA GMINA 2013-09-08 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Porąbka, zarządzone na dzień 8 września 2013 r. - - - -
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change