History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Jakubowski Cezary Ryszard KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-01-03 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Karnowski Jacek Krzysztof KWW SAMORZĄDNOŚĆ SOPOT 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Maj Małgorzata KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-01-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Filipkowska-Walczuk Maria Elżbieta KWW SAMORZĄDNOŚĆ SOPOT 2010-12-13 Następny z listy: KWW SAMORZĄDNOŚĆ SOPOT - - - -
Duzinkiewicz Zbigniew Jacek KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2012-01-27 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Vacant councilor - 2014-01-17 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2014-02-07 - -
Kochanowski Krzysztof KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2014-02-07 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
Bogacki Marek Mirosław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-11-23 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2012-11-23 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-12-20 - -
Lipiński Tomasz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2012-12-20 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Constituency no. 4
No change