History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Danilecka-Wojewódzka Krystyna KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-03-29 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. (Dz.U. Nr 106, poz. 679 ze zmianami)
Vacant councilor - 2013-03-29 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. (Dz.U. Nr 106, poz. 679 ze zmianami) 2014-03-26 - -
Czyż Kazimierz KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ 2014-03-26 Następny z listy: KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ - - - -
Constituency no. 2
Kaczmarczyk Andrzej Jan KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-10 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-10 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-20 - -
Szymański Leon Jerzy KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO 2010-12-20 Następny z listy: KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO - - - -
Constituency no. 3
Kobyliński Maciej Tadeusz KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Szyca Dariusz Zbigniew KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Watemborski Andrzej Mirosław KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2014-01-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Kido Krzysztof Franciszek KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO 2010-12-20 Następny z listy: KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO - - - -
Lewicka Bernadetta Anna KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-04-27 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Vacant councilor - 2014-01-29 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2014-03-26 - -
Lewandowski Paweł Ryszard KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ 2014-03-26 Następny z listy: KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ - - - -
Constituency no. 4
Cetera Karolina Ewa KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-02-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Detmer Romuald Eugeniusz KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-09-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Pardo Elżbieta Zofia KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-11-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2012-09-26 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-10-31 - -
Kobyliński Marcin Kazimierz KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO 2012-10-31 Następny z listy: KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO - - - -
Maraszkiewicz Maciej KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2013-03-27 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Knut Piotr Stanisław KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ 2013-12-30 Następny z listy: KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ - - - -