History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Łucyk Marek Michał KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-23 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-03-23 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-04-27 - -
Denis Andrzej Radosław KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ 2011-04-27 Następny z listy: KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ - - - -
Constituency no. 2
Łowkiel Ewa Maria KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-11-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-06 - -
Taraszkiewicz Grzegorz KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ 2010-12-06 Następny z listy: KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ - - - -
Constituency no. 3
Stępa Marek KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-11-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-06 - -
Brutel Paweł KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ 2010-12-06 Następny z listy: KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ - - - -
Constituency no. 4
Stasiak Bogusław Jan KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-11-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-06 - -
Szwabski Stanisław Bogdan KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ 2010-12-06 Następny z listy: KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ - - - -
Constituency no. 5
Guć Michał Piotr KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-11-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-11-30 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-06 - -
Reszczyńska Danuta Jadwiga KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ 2010-12-06 Następny z listy: KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ - - - -