History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
Adamowicz Paweł Bogdan KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-12-02 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-06 - -
Nieroda Adam Józef KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-06 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Constituency no. 3
Lisicki Maciej Antoni KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-02 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-02 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2010-12-06 - -
Mlejnek-Gałęza Patrycja Joanna KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-12-06 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change