History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Fortuna Andrzej Aleksy KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Godzik Jerzy Stanisław KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-01-10 - -
Frejnagiel Tomasz KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-01-10 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Widz Piotr KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-01-10 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -
Constituency no. 2
Dawidowski Włodzimierz Bronisław KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-01-10 - -
Biesiekierski Zbigniew KOMITET WYBORCZY SLD 2011-01-10 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
Michalski Krzysztof KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-01-10 - -
Ronowska Anna KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2011-01-10 Następny z listy: KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - - - -