History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
No change
Constituency no. 9
No change
Constituency no. 10
Holza Stanisława Janina KWW POROZUMIENIE - PRZYWIDZ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-12-12 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Vacant councilor - 2012-12-12 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2013-03-10 Wybory samorządowe 2010 r. -
Lipski Mariusz Andrzej KWW GDG 2013-03-10 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przywidz w okręgu wyborczym Nr 10, zarządzone na dzień 10 marca 2013 r. - - - -
Constituency no. 11
No change