History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Berezowiec Eugeniusz KOMITET WYBORCZY SLD 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-16 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Margański Romuald KWW NASZE PODLASIE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-16 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Prorok Krzysztof Kazimierz KWW NASZE PODLASIE 2010-12-16 Następny z listy: KWW NASZE PODLASIE - 2012-09-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Wasiluk Anatol KOMITET WYBORCZY SLD 2010-12-16 Następny z listy: KOMITET WYBORCZY SLD - - - -
Vacant councilor - 2012-09-27 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2012-10-29 - -
Osipiuk Mikołaj KWW NASZE PODLASIE 2012-10-29 Następny z listy: KWW NASZE PODLASIE - - - -
Constituency no. 2
Charyton Roch Andrzej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-04-29 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Jaworowski Krzysztof KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-16 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Michałowski Józef KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-12-16 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Vacant councilor - 2011-04-29 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2011-06-20 - -
Jabłoński Kazimierz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-06-20 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Constituency no. 3
Rajecka Raisa KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-16 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Korzeniewski Mariusz KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-12-16 Następny z listy: KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - - - -