History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Wołoszyn Bogdan Jerzy KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-18 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Wyczawski Andrzej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-06 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Vacant councilor - 2010-12-06 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-21 - -
Strzelec Grażyna KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-12-21 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Mokrzycki Edward KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-02-28 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -
Constituency no. 2
No change
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
Kłopot Stanisław Antoni KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Vacant councilor - 2011-02-28 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-05-05 - -
Romanik Marian Bogdan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2011-05-05 Następny z listy: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - - - -