History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
No change
Constituency no. 2
Pietrusiak Andrzej KWW PRZYSZŁOŚĆ ZAWADZKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-07-28 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2012-07-28 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-10-28 Wybory samorządowe 2010 r. -
Kowalczyk Bartłomiej Stanisław KWWC 2012-10-28 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawadzkiem, zarządzone na dzień 28 października 2012 r. - - - -
Constituency no. 3
No change
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change