History of changes of the cast of the council
Family name and given names Committee Commencement of the vacancy or entry of the mandateFilling the vacancy or loss of mandate
    Date     ElectionsLegal basis    Date     ElectionsLegal basis
Constituency no. 1
Dulęba Maciej Michał KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-05-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2011-05-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-12-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Widzisz Artur Stefan KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" 2012-12-09 Wybory uzupełniające do Rady Miasta Mszana Dolna, zarządzone na dzień 9 grudnia 2012 r. - okręg wyborczy nr 1 i nr 2 - - - -
Constituency no. 2
Dara Rafał Janusz KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-05-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Vacant councilor - 2011-05-30 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2012-12-09 Wybory samorządowe 2010 r. -
Sasal Agnieszka KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" 2012-12-09 Wybory uzupełniające do Rady Miasta Mszana Dolna, zarządzone na dzień 9 grudnia 2012 r. - okręg wyborczy nr 1 i nr 2 - - - -
Constituency no. 3
Rataj Robert Andrzej KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2013-02-18 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Vacant councilor - 2013-02-18 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2013-05-12 Wybory samorządowe 2010 r. -
Rataj Agnieszka KWW AGNIESZKA RATAJ 2013-05-12 Wybory uzupełniające do Rady Miasta Mszana Dolna, zarządzone na dzień 12 maja 2013 r. - okręg wyborczy nr 3 - - - -
Constituency no. 4
No change
Constituency no. 5
No change
Constituency no. 6
No change
Constituency no. 7
No change
Constituency no. 8
Dziętło Stanisław KWW "SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-04-16 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5
Vacant councilor - 2012-04-16 - śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 2012-06-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Wietrzyk Adam KWW DLA MSZANY 2012-06-24 Wybory uzupełniające do Rady Miasta Mszana Dolna, zarządzone na dzień 24 czerwca 2012 r. - okręg wyborczy nr 8 - - - -