Constituency no. 5
Boundaries: Rodowo, Młoteczno, Rogity, Rogity Nadleśnictwo, Kalina, Skarbkowo