Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Nowym Stawie oraz Burmistrza Miasta Nowy Staw przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 8 września 2013 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Burmistrz Miasta Nowy Staw Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Jerzego SZAŁACHA Burmistrza Miasta Nowy Staw przed upływem kadencji? 3 103 1 862
Rada Miejska w Nowym Stawie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Nowym Stawie przed upływem kadencji? 3 102 1 862
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Burmistrz Miasta Nowy Staw Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Jerzego SZAŁACHA Burmistrza Miasta Nowy Staw przed upływem kadencji? 6 092 855 855 14,03% 829 96,96% 748 90,23%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Urząd Miejski, ul. Generała Józefa Bema 1/ 1, 82-230 Nowy Staw General No Yes 2 036 311 311 15,28% 298 95,82% 265 88,93%
2 Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie, ul. Jana Pawła II 2, 82-230 Nowy Staw General Yes No 1 136 103 103 9,07% 101 98,06% 90 89,11%
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gdańska 53, 82-230 Nowy Staw General Yes No 1 883 259 259 13,75% 253 97,68% 228 90,12%
4 Nowostawski Ośrodek Kultury-Świetlica w Lipince, Lipinka 16a, 82-230 Nowy Staw General No No 1 037 182 182 17,55% 177 97,25% 165 93,22%
Totalling 6 092 855 855 14,03% 829 96,96% 748 90,23%
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Rada Miejska w Nowym Stawie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Nowym Stawie przed upływem kadencji? 6 092 855 855 14,03% 827 96,73% 722 87,30%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Urząd Miejski, ul. Generała Józefa Bema 1/ 1, 82-230 Nowy Staw General No Yes 2 036 311 311 15,28% 297 95,50% 248 83,50%
2 Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie, ul. Jana Pawła II 2, 82-230 Nowy Staw General Yes No 1 136 103 103 9,07% 100 97,09% 89 89,00%
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gdańska 53, 82-230 Nowy Staw General Yes No 1 883 259 259 13,75% 253 97,68% 225 88,93%
4 Nowostawski Ośrodek Kultury-Świetlica w Lipince, Lipinka 16a, 82-230 Nowy Staw General No No 1 037 182 182 17,55% 177 97,25% 160 90,40%
Totalling 6 092 855 855 14,03% 827 96,73% 722 87,30%