Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Nasielska przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 7 kwietnia 2013 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Burmistrz Nasielska Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Grzegorza ARCISZEWSKIEGO Burmistrza Nasielska przed upływem kadencji ? 7 637 4 583
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Burmistrz Nasielska Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Grzegorza ARCISZEWSKIEGO Burmistrza Nasielska przed upływem kadencji ? 15 823 5 912 5 902 37,30% 5 804 98,34% 3 309 57,01%

The referendum is valid
Burmistrz Nasielska has been canceled

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Liceum Ogólnokształcące, ul.Starzyńskiego 10, 05-190 Nasielsk General No No 1 669 686 686 41,10% 674 98,25% 379 56,23%
2 Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul.Staszica 1, 05-190 Nasielsk General No Yes 2 174 892 891 40,98% 883 99,10% 472 53,45%
3 Szkoła Podstawowa im. St. Starzyńskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 05-190 Nasielsk General Yes No 2 270 900 900 39,65% 886 98,44% 473 53,39%
4 Zespół Szkół Nr 2, ul. Kolejowa 65, Stare Pieścirogi, 05-191 Nasielsk General No No 2 250 833 825 36,67% 825 100,00% 518 62,79%
5 Zespół Szkół Zawodowych, ul.Lipowa 10, 05-190 Nasielsk General Yes No 1 054 313 313 29,70% 301 96,17% 172 57,14%
6 Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 48, 05-190 Nasielsk General No No 1 006 349 349 34,69% 341 97,71% 115 33,72%
7 Szkoła Podstawowa, Budy Siennickie, 05-190 Nasielsk General No No 2 005 825 824 41,10% 817 99,15% 475 58,14%
8 Ośrodek Zdrowia, ul.Sikorskiego 1, Stare Pieścirogi, 05-191 Nasielsk General No No 1 163 376 376 32,33% 369 98,14% 238 64,50%
9 Szkoła Podstawowa, Dębinki, 05-191 Nasielsk General No No 1 019 447 447 43,87% 433 96,87% 313 72,29%
10 Zespół Szkół Nr 3, Cieksyn, 05-192 Cieksyn General No No 1 140 262 262 22,98% 249 95,04% 138 55,42%
11 Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku, Tadeusza Kościuszki 25, 05-190 Nasielsk Social help centre Yes No 73 29 29 39,73% 26 89,66% 16 61,54%
Totalling 15 823 5 912 5 902 37,30% 5 804 98,34% 3 309 57,01%