Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 11
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 12
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 13
Leszczyński Marian KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-12-13 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2012-12-13 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2013-03-24 Wybory samorządowe 2010 r. -
Tomaszewicz Grzegorz, Artur KWW "NIEZALEŻNI" 2013-03-24 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Barwicach, zarządzone na dzień 24 marca 2013 r - okręg wyborczy nr 13. - - - -
Okręg wyborczy nr 14
Walczak Piotr KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-10-25 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2012-10-25 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2013-01-20 Wybory samorządowe 2010 r. -
Małek Piotr, Waldemar KW Porozumienie Samorządowe 2013-01-20 Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Barwicach, zarządzone na dzień 20 stycznia 2013 r - okręg wyborczy nr 14. - - - -
Okręg wyborczy nr 15
Brak zmian