Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Bednarek Krzysztof Artur KWW NASZA GMINA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2012-06-14 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3
Mandat nieobsadzony - 2012-06-14 - utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2012-09-16 Wybory samorządowe 2010 r. -
Łagiewnik Tadeusz KWW TADEUSZA ŁAGIEWNIKA 2012-09-16 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Marianowo, zarządzone na dzień 16 września 2012 r. okr. wyb. Nr 2 - - - -
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian