Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Kruszewski Wiesław Andrzej KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-31 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a
Mandat nieobsadzony - 2011-03-31 - naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 2011-10-23 Wybory samorządowe 2010 r. -
Dubicki Krzysztof Bogdan KWW KRZYSZTOFA DUBICKIEGO 2011-10-23 Wybory uzupełniające Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzone na dzień 23 października 2011 r. - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian