Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
JANOWICZ ARKADIUSZ ZYGMUNT KWW POROZUMIENIE LUDOWE 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
Mandat nieobsadzony - 2010-12-10 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 2010-12-22 - -
BACZYŃSKA-WARŻAŁA MAGDALENA ANNA KWW POROZUMIENIE LUDOWE 2010-12-22 Następny z listy: KWW POROZUMIENIE LUDOWE - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian