Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
CZEPUŁKOWSKI WOJCIECH MAREK KWW WSPÓLNIE DLA GMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-02-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
DOWNAR PIOTR RYSZARD KWW WSPÓLNIE DLA GMINY 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b
BRZOZOWSKI ANDRZEJ KWW WSPÓLNIE DLA GMINY 2010-12-13 Następny z listy: KWW WSPÓLNIE DLA GMINY - - - -
Mandat nieobsadzony - 2011-02-24 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-31 - -
ZIOŁA KRYSTYNA TERESA KWW WSPÓLNIE DLA GMINY 2011-03-31 Następny z listy: KWW WSPÓLNIE DLA GMINY - - - -