Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Grzywacz Kazimierz KWW MARCINA RAPSIEWICZA 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-25 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Lewandowski Maciej Tomasz KWW MACIEJA BERLICKIEGO 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2011-03-25 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2
Mandat nieobsadzony - 2011-03-25 - orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 2011-06-12 Wybory samorządowe 2010 r. -
Lewandowski Maciej Tomasz KWW MACIEJA BERLICKIEGO 2011-06-12 Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Sianowie zarządzone na dzień 12 czerwca 2011 r. - okręg nr 1 - - - -
Szuplak Jadwiga KWW - NASZ SIANÓW 2011-06-12 Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Sianowie zarządzone na dzień 12 czerwca 2011 r. - okręg nr 1 - - - -
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 7
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 8
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 9
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 10
Brak zmian