Historia zmian w obsadzie rady
Nazwisko i imiona Komitet Powstanie wakatu lub objęcie mandatuObsadzenie wakatu lub utrata mandatu
    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna    Data     Akcja wyborczaPodstawa prawna
Okręg wyborczy nr 1
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 2
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 3
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 4
Roszak-Pezała Olga Barbara KWW "WSPÓLNOTA" 2010-11-21 Wybory samorządowe 2010 r. - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2
Mandat nieobsadzony - 2010-12-09 - pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 2011-03-06 Wybory samorządowe 2010 r. -
Władyko Elżbieta, Maryla KWW "WSPÓLNOTA" 2011-03-06 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mielno zarządzone na dzień 6 marca 2011 r. - okręg nr 4 - - - -
Okręg wyborczy nr 5
Brak zmian
Okręg wyborczy nr 6
Brak zmian